«

»

Sie 25 2015

W poszukiwaniu istoty blogowości. Problemy genologiczne

 

Web 2-0

Dzisiaj kolejne wspomnienie. W roku 2012 ukazała się moja druga publikacja naukowa, czyli szkic W poszukiwaniu istoty blogowości. Problemy genologiczne opublikowany w monografii pokonferencyjnej zatytułowanej Web 2.0. Szanse i zagrożenia pod redakcją J. Farysej, N. Dębowskiej.

Konferencja odbywała się pod egidą Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach, po której rektor Uczelni zaproponował mi pracę. I tak od roku akademickiego 2013/2014 zaczęłam swoją przygodę z dydaktyką, prowadząc zajęcia ze studentami z takich przedmiotów, jak: etyka zawodowa, samoświadomość – projektowanie kariery zawodowej oraz moje ulubione – kultura języka z retoryką.

Książkę można zakupić m.in. w formacie PDF na platformie: E-Publikacje Nauki Polskiej. Zapraszam do lektury.

Streszczenie: Blogi, jako jedno z najstarszych zjawisk internetowych, doczekały się już zainteresowania wielu badaczy. Z reguły rozważania na temat blogów toczą się na styku dwóch dyscyplin: medioznawstwa i literaturoznawstwa. Obecnie jesteśmy świadkami ewoluowania blogów i promieniowania blogowej struktury na strony internetowe w ogóle. Dlatego warto wyruszyć w intelektualną podróż w poszukiwaniu istoty „blogowości”, a więc zbadać blog pod kątem genologii i w świetle różnych stanowisk badawczych, ponieważ „blogowość” nie jest tak oczywistą sprawą, jak się z pozoru może wydawać. Szkic dokonuje przeglądu takich zagadnień jak historia i ewolucja bloga, definicje i kryteria, główne pojęcia i wyróżniki, relacje nadawca-odbiorca, funkcje bloga, mity dotyczące blogów, klasyfikacje i podziały oraz literackość bloga. Niniejszy szkic nie ma charakteru egzemplifikacji, nie bazuje na konkretnych przykładach blogów. Jego celem jest raczej rozeznanie bogactwa postaw teoretycznych w zakresie podjętego tematu i próba sformułowania własnej koncepcji bloga.

Słowa kluczowe: Blog, dziennik, hipertekstowość, interaktywność, multimedialność, internet, estetyka fragmentu, sylwa, poetyka kolekcji, autobiografia, pakt autobiograficzny

TG Facebook Comments

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins
  • Facebook
  • GoldenLine
  • LinkedIn
  • Nasza Klasa
  • Grono
  • Blip
  • Twitter
  • YouTube